Over Jeanette

Als jong meisje en echt gevoelskind kon ik verwarring ervaren door het grote verschil in dat wat ik van binnen voelde en dat wat ik de mensen in mijn omgeving zag doen en hoorde vertellen. Het maakte dat ik heel kundig werd in mijn aandacht, mijn volledige ZIJN onttrekken aan het nu.

Jaren later werd ik mij hiervan vooral bewust in de coachingsopleidingen die ik deed op weg naar het zelfstandig ondernemerschap. Wanneer ik anderen wilde helpen ware kracht te ervaren, mocht ik eerst echt in contact kunnen en durven ZIJN met het mijne.

Nu

Het was de bedoeling dat ik weer de diepte kon ervaren. Juist die lading onderzoeken. In het bewustwordingsproces, merkte ik pas hoeveel kostbare (levens)energie het kost om dit (onbewust) uit de weg te gaan. Stap voor stap leerde ik weer ervaren hoe het is om helemaal AAN te staan. Om weer te LEVEN i.p.v. OVER-leven.

Ik ontdekte:

Het is de bedoeling dat leven VRIJ kan stromen.

Het is de bedoeling dat jij helemaal jij kan ZIJN. 

Het is de bedoeling dat je kunt doen waar jij goed in BENT. Het is de bedoeling dat je ontdekt HOE het leven werkt voor jou. 

Het is de bedoeling dat jij ontwikkelt,  groeit en volop gebruik maakt van je talenten zodat je ook de beste jij voor je naasten kunt zijn. 

Ik heb ontdekt hoe ik succesvol mijzelf kan ZIJN.

Vanuit dit talent help ik nu jou in verbinding met eigen essentie. Alles wat daaruit voortkomt gaat eenvoudiger, leuker, makkelijker, met meer plezier én succes.

Confronteren moet!

Dat het leven vrij kan stromen, betekent niet voor de makkelijkste weg gaan. Een mens leert door ervaringen.

Leven is beweging. Wanneer beweging op een bepaald vlak lijkt te stagneren, je tegen (eigen) grenzen of kaders aan lijkt te lopen kun je dit als excuus gebruiken om iets NIET te doen.

Je kunt er ook voor kiezen die belemmerende factoren te onderzoeken.

Bewust worden van de blokkade.

In de coaching raken we de kern aan van deze blokkade en komt er weer beweging vrij. Zo doorbreek je dat wat je eerder ’tegen’ hield en creëer je meer ruimte voor energie, kracht en je unieke talenten.

Mijn visie en werkwijze is holistisch. We werken vanuit jouw specifieke hulpvraag en zoomen in op de kern van die vraag. Daarbij houden we steeds bewust voor ogen welke invloed dit heeft op je gehele ZIJN.

Ik kijk er naar uit je te ont-moeten!

coach leef coach jeanette

Met liefde help ik je op weg.

Je eigen weg!

Omdat je geen leven hebt, maar leven BENT.

 

Ja, ik maak graag een afspraak!