Systemisch Coachen

SYSTEMISCH COACHEN?

Als systemisch coach richt ik mij niet alleen tot de cliënt die tegenover mij zit. In het verhaal dat degene aan mij vertelt vraag ik ook naar gezin van herkomst. Het nest waar iemand uit komt – welke omstandigheden iemand is opgegroeid en de verhalen van de ouders, grootouders en soms zelfs overgrootouders.

De gedachten, ideeën en aannames die je hebt over het leven ontstaan namelijk mede door met dat waarmee jij bent gevoed.

Op een moment dat jij als kind bijvoorbeeld hebt aangevoeld dat bijvoorbeeld één van je ouders er niet voor je kon zijn op momenten dat dat belangrijk was, omdat je vader of moeder het zelf lastig had ben je gaan inhouden. Of rekening houden met…of juist extra hard je best gaan doen…noem maar op.. Je bent als het ware gaan wiebelen op je kindplek of van je eigen, rechtmatige kindplek afgestapt.

Dit soort patronen dienen je vaak op een bepaalde leeftijd niet meer. Cliënten geven dan bijvoorbeeld aan zich vaak angstig te voelen, zonder dat hier reëel een directe aanleiding voor is, zich ‘altijd uit de naad werken’ maar geen voldoening kunnen weten te ervaren of juist ‘moeilijk in beweging’ komen. Een punt in je leven waarop je zegt: ‘dit kan zo niet langer…’ Je hebt een verlangen om het anders aan te pakken.

Samen gaan we op zoek naar de oorsprong van het patroon dat is ontstaan. De klacht blijkt vaak niet op zichzelf te staan.

HET DOEL

Met systemisch coachen krijgt de cliënt diepgaande inzichten vanuit vraagstelling en ook laagdrempelige opstellingen. Bijvoorbeeld met materiaal als matjes of poppetjes waarmee het familiesysteem wordt gerepresenteerd. Hierdoor wordt de gevoelsbeleving gemakkelijker meegenomen. We maken contact met het veld, zoals dit wordt genoemd. Doordat je op een andere laag kunt gaan waarneming ontstaat er bewustzijnsverbreding. Er komt ruimte voor beweging.

Een systemisch coach durft te volgen

Systemisch coachen is de houding van het volgen, ruimte kunnen geven aan dat wat niet in de eerste plaats uitgesproken wordt, de details vanuit het veld die aandacht verdienen, het ‘bedekte’ geheim in een familie dat men kostte wat het kost verzweeg…

Een cliënt uit latere generaties kan hier zeker nog op reageren. Verhaal geven aan datgene wat nog woorden mocht krijgen, een ervaring die niet is afgerond, aandacht voor bepaalde traumatiek binnen het systeem van familie maakt in de eerste plaats ruimte. Ruimte om alsnog de oorspronkelijke – eigen plek volledig in te kunnen nemen. De plek waarop men ervaart er weer toe te doen – levensenergie voelt stromen – toekomt aan eigen plannen en ideeën bijvoorbeeld. Na het aanraken van de oorsprong is het vaak goed te voelen dat er vandaaruit een verlangen volgt. Van hieruit ontstaat een nieuwe realiteit.

Systemisch coachen vindt plaats in een coachsetting. 1 op 1 in een veilige en laagdrempelige setting.

JA ik maak graag een afspraak