Organisatie coaching

Coaching binnen jullie organisatie als:

– Je het idee hebt dat er meer als een team gewerkt kan worden.

– Verbeterpunten ziet in de communicatie, maar niet goed weet welke dit zijn en hoe je deze écht kunt verbeteren.

– Je signalen opvangt dat medewerkers zich niet betrokken, veilig of verantwoordelijk voelen.

– Als leidinggevende afvraagt hoe je mensen meer gemotiveerd krijgt.

– Merkt dat de sfeer binnen het team niet optimaal is en dat dit doorwerkt op de productiviteit of effectiviteit.

– Je afvraagt of de juiste mensen de juiste positie binnen de organisatie bekleden.

– Er veel veranderingen zijn geweest in een korte tijd en je nu vooral weer vooruit wil kijken met het team.

Werkwijze

Mijn talent is vooral ontdekken waar de kern ligt van het geen wat op dit moment als grootste obstakel wordt ervaren. Of omschreven wordt als ‘dat wat niet loopt’. Wanneer dit helder is kan er gekeken worden naar wat er nodig is om het om te buigen naar dat wat er verlangt wordt.

Een andere belangrijke stap is: door wie wordt dit gedragen en hoe? Veelal zet ik de werkvorm ‘opstellen’ in als essentieel onderdeel van de coaching. Mijn coaching is vooral ook gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers t.o.v. het bedrijf. Een organisatie heeft baat bij het zien, erkennen en optimaal benutten van de talenten van individuele medewerkers. Van medewerkers vraagt het zelfbewust zijn. Als organisatiecoach breng ik het individu dichterbij het geheel en andersom. Juist door oog te hebben voor details en durven in te zoomen op de kern van uitdagingen (vaak onbewust geworden voor mensen binnen de organisatie) en daarbij het grote geheel voor ogen te houden.

Resultaten van organisatie coaching zijn:

– Voelbaar meer rust en balans binnen een organisatie.

– Meer onderling vertrouwen, open sfeer en houding binnen het team.

– Effectiever samenwerken, sneller handelen, betere resultaten.

– Daadkrachtiger leiding geven, duidelijkheid voor het hele team.

– Saamhorigheid, heldere visie, deze meer uit weten te dragen.

– Ieder voelt zich betrokken, gezien en verantwoordelijk.

– Mensen laten zich gemakkelijker zien en durven met en van elkaar te leren en zich te ontwikkelen.

Samen overleggen

Voor de ene organisatie is een bewustwordingstraject en korte 1 op 1 effectieve leiderschapscoaching voldoende om gewenste resultaten te bewerkstelligen. Bij een andere organisatie is het wenselijk dat er met meerdere mensen coaching wordt uitgevoerd binnen een langer traject of is teamcoaching een belangrijk onderdeel van organisatiecoaching.

Het juist in kaart brengen van dat wat er speelt en wat het verlangen is om vervolgens tot een helder en concreet doel te komen is een essentiële stap. Vervolgens is het in de uitvoering van belang om steeds te refereren aan het gestelde kader dat we in overleg hebben opgesteld. Na gewenste verandering komt het proces van waarborging.

Omdat er binnen organisatie coaching veel verschillende aspecten én belangen mee spelen werk ik bij een dergelijke opdracht samen met een collega coach (evt. coaches). Binnen het acht jaar ondernemerschap heb ik inmiddels een aardig netwerk opgebouwd met collega coaches welke zeer ervaren zijn met team- en organisatiecoaching.

Neem dus gerust contact op om te informeren naar de mogelijkheden voor jullie organisatie.

Ik vertel er graag over!