Regressie therapie

Regressie betekent teruggaan, in de therapievorm is dit vaak teruggaan naar het moment van waar de pijn is ontstaan. De pijn die ervoor heeft gezorgd dat je je bent gaan aanpassen. Aanpassen vanuit een bepaalde overtuiging die op dat moment is ontstaan. Je hebt een besluit moeten nemen omdat er op het moment van (te) grote, intense fysieke en/of emotionele pijn – te groot om op dat moment te verwerken – geen afronding is geweest.

Veel van deze programma’s heb je dus onbewust. Terwijl jouw systeem – je manier van denken, doen en voelen daar vaak nog wel veel mee bezig is. Dit is niet bewust dat de ervaring is afgelopen. Het kost je dan ook vaak (onbewust) meer energie dan nodig…

Het kan gaan om vrij recente, maar ook oude, vaak vergeten of verdrongen gebeurtenissen uit het verleden.

Met regressietherapie kijken we vanuit een holistische visie. Jouw (zielsbewust)ZIJN, je verbinding, je familiesysteem, maar ook ervaringen vanuit vorig levens kunnen daarin aan de orde komen.

Ik werk vanuit het uitgangspunt dat de klachten en/ of uitdagingen die je ervaart, op emotioneel, mentaal, fysiek en/of spiritueel vlak, signalen zijn van onverwerkte ervaringen.

Op de verschillende energie niveaus kun jij dus nog een programma hebben ‘draaien’ dat je op dit moment niet meer dient. De oorsprong daarvan kan liggen in je jeugd, maar bijv ook geboorte/ conceptie, ervaringen vanuit de voorouderlijke lijnen en/ of vorig levens.

We gaan terug naar de oorsprong van een klacht. Dit kan van alles zijn: een opgejaagd gevoel ervaren, snel van slag zijn, (faal)angst, een lastige relatie met één van je ouders, of bijvoorbeeld ook fysieke klachten/ ongemakken.

Teruggaan heeft als doel: voelen wat er op dat moment gevoeld mocht worden. Dichtbij jezelf. Zo kan er alsnog afronding ontstaan. Dat kan op het moment in de sessie ook wel als intens worden ervaren, het ‘herbeleven’, liefdevol neem ik je stap voor stap mee door de ervaring heen. Door het werk dat we doen in de sessie wordt er al snel na het regressiemoment opluchting ervaren.

Na verloop van tijd ervaren cliënten o.a: meer rust, meer ruimte, meer durf, meer energie, meer rust in relatie of gezin, andere omgang met ouders of werkgever…noem maar op.

Ik ben oa opgeleid door Maarten Oversier – een teacher die in het werk van regressie en ‎reïncarnatietherapie‎ verbinding maakt met het voorouderlijk besef. Door deze verbindingen komt er heling tot stand die zich niet alleen beperkt tot de cliënt en bijvoorbeeld zijn/haar kinderen, maar ook diepgaande heling biedt aan de voorgaande generaties.

Neem contact op als je een afspraak wil maken voor een sessie met regressie therapie en/of stel mij gerust je vragen wanneer je vooraf meer informatie wenst.