Vanuit donkerte naar licht

Hoe je deze dagen ook ‘viert’ … mijn wens is dat je liefde zult ervaren.

Voel het licht in jou dat jij kunt ZIJN in deze wereld.

Enne… misschien een mooi moment om aan die mooi gedekte tafel samen met familie toch eens te vragen naar de belevingen van je ouders of grootouders in hun jeugd… welke verhalen hoorde je toe nu toe niet, waar had je nog niet naar (durven) vragen…

Juist dat wat wel gevoeld wordt maar niet uitgesproken mag (ook) in het licht. Zodat we niet langer de onafgeronde programma’s van onze voorouders hoeven af te draaien zonder dat daar verlichting in komt. Vanuit helderheid, besef en inzicht instaat verdieping en ruimte.

Nog meer licht en liefde! Ook (juist) wanneer er mensen zijn in jouw familie die donker hebben gekend.

#kerst2022 #verbinding #voorouderlijkbesef