Het verhaal achter het verhaal

Het verhaal achter het verhaal

In mijn werk ben ik nogal eens opzoek naar het verhaal achter het verhaal…

Deze trigger kan je dan ervaren als dit van je gevraagd wordt bijvoorbeeld in je werk. De oorsprong kan in je huidig leven lijken te zijn ontstaan.

Je kunt het gevoel wellicht nog terughalen dat je voor de klas stond in groep 5 en je een spreekbeurt moest geven. Op dat moment kwam er niets meer uit je mond, was je alles vergeten wat je wilde vertellen en begon je te zweten. Als je dan ook nog uitgelachen bent kan deze ervaring worden vastgezet met: ‘ik kan niet voor een groep staan, ik maak mijzelf belachelijk’

Uiteraard is het van belang voldoende aandacht aan de ‘kinderervaring’ te besteden. Welke ruimte mag er nog gegeven worden aan de emoties en beleving van dat moment zodat het een ronde ervaring kan worden. Echter kan deze eerste trigger een haakje hebben naar het verleden. Het verleden dat er al was voordat jij geboren werd.

Wanneer we verder kijken en er een voorouder is, opa bijvoorbeeld die openlijk opkwam voor zijn maat tijdens de oorlog, maar dat alles behalve goed uitpakte dan krijgt de overtuiging toch een diepere lading. ‘Wanneer ik voor een groep sta en mij uitspreek, kan dit iemands leven kosten.’

Deze belasting leeft dan al in jouw systeem. De ervaring is onafgerond. De emoties als boosheid, onbegrip, verdriet niet geuit. Maar lijken in de gevoelsbeleving nog actueel. Als je het vanuit deze hoek kunt bekijken is het een uitgelezen kans dat je in een familiesysteem terecht komt waar ook al iemand een dergelijke vastgezette ervaring opdeed. De ziel verlangt naar afronding. Alleen al omdat het programma, vanuit schuld ontstaan daarmee ontkracht kan worden. Daarmee komt er meer levensenergie beschikbaar. Ook in het nu, in jou.

In het filmpje vertel ik ook over: